ارتباط با ما

آدرس  فرمانداری شهرستان:

شادگان – جاده کمربندی  انتهای خیابان استقلال

شماره تماس :

۰۶۱۵۳۷۲۶۰۱۰

تار نمای فرمانداری شادگان:

shadegzn@ostan-kz.ir

سامانه پیامکی :

۳۰۰۰۷۲۰۰۱۱

بخشدار مرکزی

تار نمای بخشداری مرکزی شادگان:

bakhsh_markazi_shadegan@ostan-kz.ir

شماره تماس : ۰۶۱۵۳۷۲۶۰۱۵

بخشداری دارخوین:

۰۶۱۵۳۷۵۰۸۹۲

بخشداری خنافره :

۰۶۱۵۳۷۵۴۱۵۰