معرفی فرماندار

سعید حاجیان

فرماندار شهرستان شادگان

سوابق اجرائی و تحصیلی

نام و نام خانوادگی: سعید حاجیان

سوابق تحصیلی:
۱- کارشناسی ارشد علوم سیاسی

___________________________________________________________
سوابق اجرایی:
۱-بخشدار حمیدیه تا پیش از شهرستان شدن

۲-معاون فرماندار شهرستان کارون
۳-معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان خرمشهر

۴- سرپرست فرمانداری شهرستان شادگان