سهل انگاری از سوی مدیران دستگاه های حفار پذیرفتنی نیست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استاندار ی خوزستان  سرپرست فرمانداری شادگان گفت: سهل انگاری از سوی مدیران دستگاه های حفار در ترمیم نوارهای حفاری پذیرفتنی نیست.

ˈعبدالزهرا سنواتیˈ روزیکشنبه در جلسه کمیسیون حفاری شادگان بر تسریع در اجرای عملیات حفاری و رعایت تمامی اصول ایمنی و فنی کار برای رفاه حال شهروندان تاکید کرد.

وی اظهار داشت: به منظور حفظ و حراست از سرمایه های ملی و جلوگیری از حوادث احتمالی ادارات ذیربط و پیمانکاران، قبل از حفاری هماهنگی های لازم و استعلام از دستگاه های اجرایی ذیربط را دریافت کنند.

سنواتی ضمن انتقاد از برخی از ادارات حفار و مسوولین مرتبط با حفاری در سطح شادگان گفت: به منظور کاهش مشکلات و زیباسازی شهر، دستگاه های ذیربط تسریع در ترمیم فنی نوارهای حفاری را در اولویت کاری خود قرار دهند.

وی افزود: در صورت بروز هرگونه کوتاهی در روند تسریع در ترمیم حفاریها با دستگاه های متخلف برابر قانون برخورد می شود.

سرپرست فرمانداری شادگان به انتقاد از مرمت غیر اصولی برخی از حفاریها در سطح شهرستان شادگان گفت: دستگاههای ناظر بر مرمت و بازسازی حفاریها در سطح شهر برنامه های کاری خود را مطابق با قانون و توجه به حقوق و شهروندان اجرا کنند.

وی اظهار داشت: مرمت غیر اصولی و نامناسب علاوه بر دوباره کاری و افزایش هزینه ها، مشکلات موجود در معابر را تشدید و موجب نارضایتی شهروندان می شود.

 

3044