جلسه نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی به همراه سرپرست فرمانداری شادگان با مدیردرمان استان خوزستان  

*به گزارش روابط عمومی فرمانداری شادگان، جلسه نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی به همراه فرماندار شادگان با دکتر ولی منش مدیردرمان استان خوزستان در خصوص شبانه روزی شدن و تخصصی شدن درمانگاه تامین اجتماعی شادگان برگزار شد.

100
اخبار مرتبط