بازدید فرماندار شادگان از پروژه های عمرانی حوزه راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شادگان، دکتر صالح زاده فرماندار شادگان باهمراهی ناصری نژاد مسئول دفتر نماینده شادگان در مجلس شورای اسلامی، مذخور شاوردی رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان بازدید و از نزدیک در جریان پیشرفت فیزیکی این پروژه ها قرار گرفت.

دکتر صالح زاده فرماندار شادگان در این بازدید ضمن تاکید بر تسریع در اجرای این پروژه ها ، اظهار داشت: در حال حاضر پروژه تعریض جاده ناصری ، عبودی و جاده ساحلی عبودی بخش خنافره فعال است وضمن تشکر از ادارات مرتبط با پروژه خواستار تسریع در جابجایی پایه های برق شد.

 

37