حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن تجلی بیعت با رهبری است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان سرپرست فرمانداری شادگان گفت: حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن جلوه ای تمام عیاری از بیعت مجدد ملت ایران اسلامی با ولایت و رهبری انقلاب اسلامی است.

ˈعبدالزهرا سنواتیˈ در حاشیه برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت : حضور مردم شادگان در همه صحنه های دفاع از انقلاب و نظام از جمله راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن قابل تقدیر و تحسین برانگیز بوده است.

وی حضور مردم شادگان در راهپیمایی را غیر قابل وصف در طول دوران انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: این حضور نشانه محبت و ارادت مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ولایت است.

سنواتی خاطرنشان کرد که ملت ایران امسال نیز همچون سالهای گذشته با حضور باشکوه خود مشت محکمی بر دهان یاوه گویان داخلی و خارجی زدند.

سرپرست فرمانداری شادگان با بیان اینکه یکی از پیام های مهم این حضور اثبات وحدت و انسجام مردم در دفاع از نظام است گفت: ملت ایران یک بار دیگر با این حضور پرشور با رهبری و ولایت تجدید میثاق کردند.

2988