جلسه ستادشهرستانی احداث ۷۰۰واحدمسکونی در شادگان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شادگان جلسه ستادشهرستانی احداث ۷۰۰واحدمسکونی در شادگان به ریاست مهندس موسوی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شادگان و باحضور سایر اعضا در محل دفتر معاون عمرانی فرماندارشهرستان شادگان برگزار گردید.

 

لازم به ذکر است:تشکیل ستادشهرستانی شادگان -ارسال لیست سهمیه بندی بهزیستی ؛کمیته امدادوبنیاد علوی به بنیاد مسکن-تشکیل کارگروهی متشکل از ادارات بنیادمسکن ؛شهرداری شادگان؛بنیادعلوی؛بهزستی وکمیته امدادجهت بازدیدازمنازل از مهمترین مصوبات این جلسه بود.

22
اخبار مرتبط