اجتماع بزرگ عزاداران شهرستان شادگان در روز عاشورای حسینی (ع)

⚫️گزارش تصویری/

اجتماع بزرگ عزاداران شهرستان شادگان در روز عاشورای حسینی (ع)

 

 

37