بازدید مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان از حوزه آبریز جراحی و آخرین وضعیت تأمین حق آبه شهرستان شادگان با توجه به الگوی کشت مصوب تابستانه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شادگان، دکتر حسینی نژاد مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با همراهی دکتر صالح زاده فرماندار شادگان و جمعی از مسئولین شهرستان از آخرین وضعیت تأمین حق آبه نخیلات و کشت فصلی مصوب شهرستان بازدید نمود.

 

در این بازدید که از ایستگاه خروسی بخش خنافره شروع شد، مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با مشاهده‌ کمبود آب مورد نیاز نخیلات بر ضرورت تامین حق آبه نخیلات در اسرع وقت تأکید و به متولیان استانی امر، دستورات لازم را صادر نمود.

 

در ادامه‌ ی این بازدید که تا بعد از ظهر و تا ایستگاه گرگر ورودی حوزه‌ آبریز جراحی به شهرستان ادامه‌ داشت، دکتر حسینی نژاد ضمن پایش حوزه آبریز رودخانه جراحی از پایین دست به سمت بالا و مشاهده نحوه ی کنترل‌ و حضور اکیپ برخورد با برداشت غیرمجاز آب از مدیریت مصارف و پیاده سازی الگوی کشت مطابق مصوبات شورای کشاورزی استان در شهرستان شادگان تقدیر و تشکر و بر لزوم استمرار این مدیریت تا پایان فصل کشت تابستانه و تامین آب مورد نیاز نخیلات تأکید نمودند.

37