💠دیدار چهره به چهره با مردم/ ملاقات مردمی فرماندار شهرستان شادگان با شهروندان برگزار شد

◽️به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شادگان ؛مطابق دوشنبه هر هفته برنامه ملاقات مردمی دکتر صالح زاده فرماندار شادگان به منظور بررسی مسائل،درخواست ها و مشکلات شهروندان در محل فرمانداری برگزار شد.

◽️دکتر صالح زاده فرماندار شادگان در این برنامه پس از بررسی مسائل و مشکلات مراجعین، به جهت بررسی و پیگیری بهتر موارد مطرح شده، دستورات لازم را به کارشناسان فرمانداری و سایر مدیران ادارات و دستگاه های اجرایی صادر نمود.

13