تمامی مدارس سراسر استان خوزستان در شیفت صبح تعطیل شدند

تمامی مدارس سراسر استان خوزستان در شیفت صبح تعطیل شدند

🔹به دنبال بارش‌های شدید باران بر اساس تصمیم ستاد مدیریت بحران استان کلیه مقاطع تحصیلی شهرستان‌های خوزستان در شیفت صبح بصورت بر خط خواهد بود.

🔹شیفت عصر مدارس متقابلا اعلام خواهد شد.

🔹 دانشگاه ها و ادارات طبق روال قبل خواهند بود.

 

47