فرماندار شادگان: ادارات در راستای ایجاد اشتغالزایی و رفع بیکاری با ارائه افکار خلاقانه گام های موثری بردارند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شادگان، پنجمین جلسه شورای اشتغال شهرستان به ریاست صالح زاده فرماندار شادگان و با حضور شبیبی دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شادگان و سایر اعضاء با محوریت بررسی وضعیت اشتغال شهرستان ، ثبت سامانه رصد و تسهیلات مشاغل خانگی در محل فرمانداری برگزار شد.

 

جمال صالح زاده فرماندار شادگان در این جلسه ضمن استماع گزارشی از آخرین وضعیت ثبت اشتغال تعهد در سامانه رصد اشتغال ، اظهار داشت: دستگاههای متولی ظرفیت های موجود بالقوه اشتغال در شهرستان را شناسایی کنند و با ارائه ایده و افکار خلاقانه در راستای ایجاد اشتغالزایی و رفع بیکاری گام های موثری بردارند.

فرماندار شادگان با اشاره به اجرای طرح زراعت چوب و تخصیص ۵ هزار هکتار برای اجرای این طرح ،گفت: با اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته در جلسه کارگروه نهضت سبز با مشارکت شرکت های نیشکر و شرکت های تعاونی طرح زراعت چوب در این شهرستان اجرا می شود و درهمین راستا از عموم مردم دعوت می شود در این طرح اشتغالزایی سرمایه گذاری کنند.

 

فرماندار شادگان به اهمیت تشکیل شرکت های تعاونی در سطح شهرستان اشاره کرد و گفت: از متولیان امر انتظار می رودمردم رابه تشویق و ترغیب جهت عضویت در شرکت های تعاونی اطلاع رسانی لازم صورت گیرد.

فرماندار شادگان تاکید کرد: لازم است کمیته امداد و بهزیستی شهرستان اقدامات اشتغالزایی را در قالب شرکت های تعاونی پیگیری و اقدام نمایند.

 

70