فرا رسیدن سوم شعبان میلاد باسعادت حضرت امام حسین (ع) (روز پاسدار) و چهارم شعبان میلاد باسعادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) (روز جانباز) و پنجم شعبان میلاد حضرت امام سجاد (ع) مبارک باد.

فرا رسیدن سوم شعبان میلاد باسعادت حضرت امام حسین (ع) (روز پاسدار) و چهارم شعبان میلاد باسعادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) (روز جانباز) و پنجم شعبان میلاد حضرت امام سجاد (ع) مبارک باد.

روابط عمومی فرمانداری شادگان

22