جلسه قاچاق کالاوارز شهرستان شادگان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری حوزستان جلسه قاچاق کالاوارز شهرستان شادگان با حضور سید مجید شرفی امام جمعه شهرستان- مهندس سنواتی فرماندارشادگان وحضورکلیه اعضاء شورای قاچاق کالاوارز ودستگاههای فرهنگی درمحل سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزارشد.

مهندس عبدالزهرا سنواتی فرماندارشهرستان شادگان با بیان این مطلب افزود: یکی ازمهمترین موضوعاتی که دراین ایام کشورمان درگیر آن است بحث قاچاق کالاوارز است که دراواخر سال گذشته اقتصاد کشورمان را به چالش کشاند.

فرماندارشادگان اظهارداشت: باتوجه به موقعیت جغرافیایی شهرستان ما و نزدیک بودن آن با مرز کشور که حدود ۵۵ کیلومتر است یکی ازمهمترین شهرستانهای است که می تواند دربحث کالاوارز جلوی تهدیداتی که کشورمان را تهدید     می کند نقش مهمی ایفا می کند.

سنواتی افزود: مهمترین عامل دربحث قاچاق کالا و ارز مباحث فرهنگی است که همه دستگاههای فرهنگی براساس کار خودشان دربحث قاچاق کالا دراین زمینه تأثیرگذار باشند.

وی درپایان خاطرنشان کرد: درسال گذشته اقتصاد کشورمان اگر دخالت مقام معظم رهبری و ارکان نظام مقدس اسلامی نبود ضربه مهلکی به نظام اقتصادی وارد می کرد. ر- ۱۲/۴

 

1362