دومین جلسه ساماندهی امورجوانان شادگان تشکیل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان ، دومین جلسه ساماندهی امورجوانان با حضور کلیه اعضاء و به ریاست فرماندارشادگان درمحل سالن اجتماعات فرمانداری برگزارشد.

 دومین جلسه ساماندهی امورجوانان با حضور کلیه اعضاء و به ریاست فرماندارشادگان درمحل سالن اجتماعات فرمانداری برگزارشد.

دراین جلسه فرماندارشهرستان شادگان گفت: شادگان یکی ازمهمترین شهرستانهای استان که با داشتن جوانان فرهنگی ، ورزشی ، علمی و هنری می تواند نقش مؤثری درارتقای سطح فعالیت های سازمان های مردم نهاد غیردولتی درسطح کشور ایفاد کند.

عبدالزهرا سنواتی نقش جوانان را درتصمیم گیرها بسیار مؤثر دانست و گفت: تعامل میان مسئولان و نخبگان جوان شهرستان می تواند در زمینه محرومیت زدایی این شهرستان نقش بسزایی ایفاد کند.

وی تأکید کرد: با مشارکت دادن جوانان درامورعمرانی ، فرهنگی ، اجتماعی و مسائل دیگر درقالب سازمانهای مردم نهاد خودباوری و اعتماد به نفس جوانان برای حضور درعرصه های مهمتر جامعه تقویت خواهد شد.

فرماندارشادگان درادامه گفت: کشوری که اکثریت آن را جوانان تشکیل می دهند باید نشاط جوانی بر آن حاکم باشد.

وی با اشاره براینکه دراداره کشور نباید میدان ازنشاط جوانی خالی باشد گفت: خصوصیت جوانی نوگرایی ، شجاعت درحرکت و تصمیم گیری است و اگر اینها ازجامعه گرفته شود سرعت رشد و توسعه جامعه کند خواهد شد.

سنواتی درپایان این جلسه گفت: استفاده ازتجربه درپیشبرد امورکشور حتماً باید درحضور تأثیرگذار و قوی جوانان باشد تا چرخه رو به تعالی کشور بیشتر ازپیش به حرکت درآید.
 
2210