1398/04/26
سوابق اجرائی و تحصیلی

نام و نام خانوادگی: سعید حاجیان

سوابق تحصیلی:
1-
کارشناسی ارشد علوم سیاسی ___________________________________________________________

 سوابق اجرایی:
1-
بخشدار حمیدیه تا پیش از شهرستان شدن

2-معاون فرماندار شهرستان کارون

3-معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان خرمشهر

4- سرپرست فرمانداری شهرستان شادگان

 

معرفی فرماندار

https://shadegan.ostan-khz.ir/Portals/18/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%20%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D8%A7%D9%86%20-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%20%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86.jpg

سعید حاجیان

سرپرست فرمانداری شهرستان شادگان