1396/10/29
معرفی فرماندار

http://shadegan.ostan-khz.ir/Portals/18/2_IMG_1557.jpg

احمد جعفری نسب

فرماندار شهرستان شادگان

سوابق اجرائی و تحصیلی

نام و نام خانوادگی:  احمد جعفری نسب

سوابق تحصیلی:
1- کارشناسی ارشد
___________________________________________________________

 سوابق اجرایی:
1- فرماندار گناوه
2- فرماندار تنگستان
3- فرماندار هندیجان
4- بخشدار دلوار
5- معاون مدیر کل امنیتی و انتظامی
6- فرماندار شهرستان شادگان